Wettelijk kader voor bedrijfsarts

Een verbetering van de integriteit en kwaliteit bedrijfsarts afdwingen kan heel goed via het wettelijk kader.

De ons bekende wettelijke kaders zijn:

1. Arbowet

Image Here goes the image description...

Hierbij gaat het met name om paragraaf 14.1 van de arbowet:

VERDER is van belang dat de werkgever zich nooit achter de bedrijfsarts kan verschuilen:

 • - de bedrijfsarts is verantwoordelijk voor het best mogelijke advies
 • - de werkgever is verantwoordelijk voor INHUUR van de best mogelijke medische adviseurs

Dus in EERSTE instantie is de werkgever zelf verantwoordelijk, nl.'dat hij een zo slechte bedrijfsarts heeft ingehuurd'. Indien de werkgever verantwoordelijk wordt gesteld, kan hij zelf op zijn beurt weer de bedrijfsarts verantwoordelijk stellen.

 

2.Professioneel statuut van de bedrijfsarts

Image Here goes the image description...

Klik hier voor de PDF:

3. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Klilk hier voor de PDF:

Wat werkgevers en niet-integere bedrijfsartsen graag overslaan zijn:

 • - probleem analyse
 • - plan van aanpak

Zij slaan dit vaak graag over om de volgende redenen

   • analyse zou naar een aantal werkgebonden factoren leiden; werkgevers ontkennen graag een verband met het werk, om maar niet aansprakelijk te hoeven zijn ( http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt)
   • het is moeilijk, vereist vakkennis van stressgebonden ziekten en omstandigheden - kennis waarover arbeids- en organisatie psychologen gewoonlijk wel beschikt, maar werkgever en menig bedrijfsarts niet
   • zonder iets vast te leggen, is het gemakkelijk achter de rug van werknemer om een dossier op te bouwen dat a) maximaal ziekte ontkent b) schuld maximaal bij werknemer legt c) helpt werknemer te ontslaan om ANDERE reden dan ziekte

   De 'Pavlov reactie' van veel P en O-ers is: 'Ziek? Als dat 2 jaar of langer blijft, krijgen we bezava! Help! Ontslaan!'.Enig inzicht in herstelmethoden ontbreekt bij de meeste P en O-ers

 

Image