Informatie werkgevers - rechten en plichten

 

Opletten bij bedrijfsarts

Image Here goes the image description...

Als werkgever kunt u niet 'blind varen' op uw bedrijfsarts. U blijft als werkgever EINDAANSPRAKELIJK - art. 7:658 BW en CRvB 19 november 2009: BK3713

Ook bent u conform de arbowet (zie http://arbowet.com) verplicht zich te omringen met het 'best mogelijke medische advies'.

Vanuit uw zorgplicht bent u verplicht erop toe te zien dat de bedrijfsarts in alle gevall de diagnoserichtlijnen en - tests nakomt die genoemd staan bij Lesa-NHG en NCVB, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten:

 

Wet Verbetering Poortwachter

Uiterlijk week 13 moet er een 'probleemanalyse' en 'plan van aanpak' liggen. Werkgever en werknemer dienen het hierover eens te zijn - beide partijen kunnen het initiatief nemen. Lees wellicht ook door wat op de pagina voor werknemers wordt verteld.

 

Bezava premieverhogingen en UWV loonsancties voorkomen

Het UWV gaat bij een 'ziek uit dienst' of zelfs bij een 'gezond uit dienst' maar ziekmelding gedurende WW altijd graven in het verleden, minstens twee jaar terug.

Mocht dan blijken dat u of bedrijfsarts richtlijnen behorende bij ziekteklachten niet bent nagekomen, of u uw bedrijfsarts niet goed hebt 'gesuperviseerd', dan bent u als werkgever aansprakelijk en krijgt u

  • UWV loonsancties
  • Bezava premieverhogingen - 2 tot 8 ton per zieke werknemer, gespreid over 10 jaar.

Voorkom dit!

Arbeidsdeskundig onderzoek doen na 1 jaar ziekte

Het UWV waardeert het erg als u als werkgever na 1 jaar ziekte een 'arbeidsdeskundig onderzoek' laat plegen.

Verder is het goed erop toe te zien dat u maximaal 'herstelmogelijkheden' benut, niet alleen 'tewerkstellingsmogelijkheden'. Arbeidsdeskundige bureaus willen nogal eens behandelmogelijkheden over het hoofd zien. U bent er als werkgever voor verantwoordelijk.

Schakel een deskundige in! Een zeer goede bedrijfsarts, of, bij psychische en stressklachten, een zeer goede arbeids- en organisatiepsycholoog.

 

 

Image

Lees meer....

 

 

Image