\

Aansprakelijk stellen bedrijfsarts

Er zijn minstens twee partijen die goede mogelijkheden hebben om de bedrijfsarts aansprakelijk te stellen

  • werknemer
  • werkgever

De methode van aansprakelijkstelling bedrijfsarts is in onze ogen een heel goed middel om de integriteit en kwaliteit van bedrijfsartsen snel op hoger niveau te brengen. Wij gaan op beide mogelijkheden in.

De WERKGEVER is verantwoordelijk voor schade die de werknemer lijdt, dat is een belangrijk grondbeginsel:

http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

Hieruit vloeit ook voort dat de werkgever de juiste bedrijfsgezondeidszorg inhuurt.

Werkgevers zullen graag willen betwisten of een ziekte werkgerelateerd is (afgezien van 'stoffen, zal een ziekte las 'kanker' meestal niet werkgerelateerd zijn), maar een ziekte als 'burnout' is bijna altijd werkgerelateerd.

Vaak bestaan goede instrumenten om het werkgerelateerde gehalte in kaart te brengen, zie de BBTI (Blankert Burnout Inventory Trigger) voor burnout:

 

Werkgever stelt bedrijfsarts aansprakelijk

Image Here goes the image description...

Wellicht was het zelfs de werkgever die de bedrijfsarts verleidde om 'verlengstuk van P en O' te zijn, op straffe van 'weggestuurd te worden'.

Een bedrijfsarts die dat doet, kan echter achteraf, bijvoorbeeld als het beleid van de bedrijfsarts heeft geleid tot een verhoging van Bezava premies, JUIST deze bedrijfsarts achteraf AANSPRAKELIJK STELLEN omdat deze niet of niet juist heeft gediagnostiseerd, richtlijnen niet heeft onderkend etc.

Dit mag raar lijken: een P en O afdeling die eerst een bedrijfsarts onder druk zet om richtlijnen niet te volgen en ziekte te ontkennen, die na afloop van een ziekte periode deze zelfde bedrijfsarts aansprakelijk stelt. Maar het is wel een uitstekend middel om bedrijfsartsen 'onkreukbaar' te maken. .

De bedrijfsarts is PERSOONLIJK aansprakelijk, zie het 'Professioneel statuut van de bedrijfsarts' (klik pdf)

Werknemer stelt bedrijfsarts aansprakelijk

Image Bedrijfsarts.plus.

De werknemer kan ook uitstekend de bedrijfsarts aansprakelijk stellen voor de geleden schade, zoals

  • verergering van de ziekte en extra lijden door mis-diagnostisering bedrijfsarts, het bewust niet hanteren van richtlijnen, bewust niet stellen van diagnose, 4DKL (4 Dimenionele Klachtenlijst) niet toepassen bij psychische problemen
  • niet tijdig of helemaal niet aanbevelen van geschikte externe hulpverlening, die deskundig is op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg
  • het doorverwijzen naar uiteindelijk niet succesvolle hulp
  • het ontkennen van ziekte
  • het met werkgever meedoen met 'veinzen' en uitbreiden arbeidsconflict ten behoeve van snel ontslag op grondvan verstoorde arbeidsrelatie

De bedrijfsarts is persoonlijk aansprakelijk - dat is erg voordelig, omdat hij dan slechts over beperkte middelen zal beschikken om zich te verdedigen, en dus sneller 'het loodje legt'. Klik hier voor Professioneel statuut bedrijfsarts

Advocaten gespecialiseerd in aansprakelijk stellen bedrijfsarts

http://www.eindhovenadvocaten.nl/foutief-oordeel-bedrijfsarts


http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/kennispartners/capra-advocaten/de-bedrijfsarts-bedreigd.9101859.lynkx

http://broekmanfeijenadvocaten.nl/nl/nieuws/detail/bedrijfsarts-aansprakelijk-voor-onjuist-advies

http://www.capra.nl/4_134_Het-advies-van-de-bedrijfsarts.aspx

 

Image