SIKB - Stichting Integriteit Kwaliteit Bedrijfsartsen

opgericht 3 december 2015 - website is in opbouw - maar u kunt ons al mailen: info@bedrijfsarts.plus

KvK 64681149 3 december 2015- SIKB. SIKB = Stichting Integriteit Kwaliteit Bedrijfsartsen is opgericht op 3 december 2015, omdat er in groot tempo een toename valt waar te nemen van klachten over bedrijfsartsen - vooral: het ontkennen van ziekten, het niet volgen van richtlijnen, het niet stellen van diagnoses. Helaas is dit particulier-publieke initiatief noodzakelijk gebleken omdat noch NVAB noch KNMG noch Ministerie Volkskezondheid aan handhaving toepassing richtlijnen doen; evenmin als aan klachtenprocedure, afhandeling klachten, het nemen van correctieve maatregelen en het toezien dat van ondeugdelijke bedrijfsartsen de registratie (steeds voor vijf jaar) niet wordt verlengd

Bedrijfsarts.plus

Second opinion? Ga meteen door naar(klik): second opinion

Bedrijfsarts.plus staat voor een nieuwe generatiebedrijfsartsen, die NIET de financierder/wergever op de eerste plaats zetten, maar het zo prettig en duurzaam mogelijk lijden opheffen van de zieke werknemer.

Hiertoe is o.a. nodig:

1. Verhoging van de INTEGRITEIT van (de meeste) bedrijfsartsen
2. Verhoging van de KWALITEIT van (de meeste) bedrijfsartsen

Integriteit

Image Here goes the image description...

De integriteit werd in Nederland altijd al zwaar beproefd, omdat werkgevers, vaak per klus, de bedrijfsarts betalen.

Sinds de komst van bezava (zie ook http://bezava.com) riskeren werkgevers die een zieke werknemer niet gezond krijgen, en die na 2 jaar 'ziek uit dienst' gaat, een Bezava premie verhoging die over de 10 jaar na uit dienst, 2 tot 8 ton per werknemer kan beslaan.

Werkgevers zetten bedrijsfartsen massaal onder druk (google op pers stukken hierover) om ziekten te ontkennen en werknemers, voordat ooit een diagnose is gesteld, in versneld tempo 'weg te werken' door een conflict te veroorzaken, uit te bouwen tot een verstoorde arbeidsrelatie enop die manier te ontslaan. Pure wetontduiking en slecht werkgeverschap, inderdaad - maar wat is de bedrijfsarts hier: 'goud eerlijk baken in zee' of 'collaborateur'?Lees meer....

Kwaliteit

De integriteit, of het gebrek daar aan, heeft onmiddellijk invloed op de KWALITEIT van de bedrijfsarts. Immers, als deze zich als 'collaborateur' van P en O wil opstellen (collaborateur: meewerken aan legaal verkeerde zaken, zoals wetsontduiking) is het gemakkelijk terug te vallen naar 'niveau nul' als bedrijfsarts, hetgeen getypeerd wordt door een opstelling van geneeskunde van vòòr Hippocrates:

  • 'U hebt twee armen en twee benen, dus medisch is met u niets aan de hand'
  • 'U hebt een arbeidsconflict'

Zaken die een tekort aa niveau typeren zijn

  • niet volgen van Lesa richtlijnen en andere richtlijnen die wetenschappelijk 'best practice' vormen, maar zeggen 'mijn eigen oordeel is beter', 'ik heb ze niet nodig', of 'nooit van gehoord'
  • nooit toepassen van de bedrijfsartsentest voor psychische zaken: 4DKL, Vier Dimensionale Klachtenlijst ; dit terwiijl psychisch verzuim de hoofdoorzaak is geworden van uitval door ziekte
  • geen probleemanalayse of 'pathogenenesis', zorgvuldig analyseren waardoor de ziekte is ontstaan
  • geen plan van aanpak
  • geen verslagen of schrift, of niets zeggende verslagen
  • het maximaal 'hetzen' van een zieke werknemer richting een volgende afspraak met werkgever,om de zieke werknemer in te palmen in een wet die tot snel ontslagzal leiden, zonder herstelbegeleiding, ziek uit dienst maar dit op papier ontkennend of wijtend aan 'prive factoren'
  • het niet inschakelen van externe bedrijfsgezondheidszorg, maar GGZ, inclusief het declareren bij GGZ onder valse diagnose

Image

Lees meer....

 

 

Image